Vorige | Volgende
veiling

Waalstraat 34 BEVERWIJK

Veiling

Omschrijving

Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek) op 18 juli 2018 bij inzet en afslag vanaf 09:30 uur, via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling (www.nationalevastgoedveiling.nl) ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan RoX Legal. B.V. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Wijk aan Zee en Duin , sectie C ,...

Kenmerken

Soort woning
Appartement
Bouwtype
Bestaande bouw
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
in overleg
Service kosten
€ 150 p/m
Bouwjaar
1970
Ligging
In woonwijk

Omschrijving

Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek) op 18 juli 2018 bij inzet en afslag vanaf 09:30 uur, via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling (www.nationalevastgoedveiling.nl)

ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan RoX Legal. B.V.

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Wijk aan Zee en Duin , sectie C , complexaanduiding 650 -A , appartementsindex 13 , omvattende: a . het elf/negenhonderste ( 11 / 900 e ) aandeel in de gemeenschap bestaande uit een flatgebouw met ondergrond en aanhorigheden, plaatselijk bekend Waalstraat 20 tot en 122 (even nummers) te Beverwijk Het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met berging, gelegen op de eerste verdieping, plaatselijk bekend als Waalstraat 34 te 1946 RH Beverwijk.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: debiteur staan ingeschreven en het is voorts (mogelijk) verhuurd en/of in gebruik gegeven aan een derde.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches, de eventuele ontruimingskosten en achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie. Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 3 juli 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00. Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 14 augustus 2018.

Info: www.veilingnotaris.nl RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 733, fax 010 20 01 701, in behandeling bij Willy van Buren.

Kenmerken

Overdracht

Service kosten
€ 150 p/m
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort woning
Appartement
Bouwtype
Bestaande bouw
Bouwjaar
1970

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlak wonen
48 m²
Bruto inhoud
130 m³

Indeling

Totaal aantal kamers
2
Aantal slaapkamers
1
Aantal badkamers
1
Voorzieningen badkamer
toilet, douche

Energie

Kadastrale gegevens

Gemeente
Wijk aan Zee en Duin
Sectie
C
Indexnummer
13
Perceel
650
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Ligging
In woonwijk

Foto's